Ledige stillinger

Avery Dennison NTP AS er Nordens leiande leverandør av etikettar og merkesystem for tekstil. Selskapet vart etablert i 1988, har i overkant av 130 tilsette og er lokalisert i Gaupne i Luster kommune. NTP er ein del av Avery Dennison konsernet som har verksemder i meir enn 70 land og over 20.000 tilsette. NTP sin eigenutvikla teknologi er ein av verdas leiande innan produksjon av Heat Transfer Labels (HTL). Produksjonsmedarbeiar

Både fast og sesong


HOVUDOPPGÅVER

 • Trykking og kontroll av merker på våre ulike produksjonsmaskiner

 • Dagleg drift og vedlikehald av maskinene

 • Ansvar for kvalitet og resultat i henhold til definerte mål

 • Kontinuerleg forbedring av prosessar

 • Førefallande arbeid ved behov

 • Tek i eit ekstra tak når det krevst
KVALIFIKASJONER OG PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Set sikkerheit fyrst

 • Strukturert og høg gjennomføringsevne

 • Kvalitetsbevisst

 • Stor arbeidskapasitet og forbedringsorientert

 • Kan jobbe sjølvstendig og i team

 • Fleksibel: Produksjonsmedarbeider jobbar skift

 • Språk: Norsk og / eller engelsk nivå B1

Me ser etter pålitelege og fleksible personar med god arbeidsmoral.
Du er initiativrik og har evne til å jobbe strukturert, raskt og nøyaktig.

Me kan tilby ein utfordrande jobb, der du har stor moglegheit til å påverke di eiga utvikling.
Løn etter tariff og gode pensjonsordningar i eit solid selskap i stadig utvikling.

For spørsmål, ta kontakt med Hilde Røneid, tlf 90610894, epost: hilde@ntp.no
Send kortfatta søknad og CV på e-post snarast, og seinast innan 13. september 2019 til hr@ntp.no