NTP vant "Leadership Excellence Award"

I desember mottok NTP  prisen "Leadership excellence award" fra Avery Dennison konsernet for sitt fokus på integrering og samfunnsansvar. Prisen blir utdelt en gang i året, og man kan vinne i ulike kategorier. NTP vant prisen i kategorien "Model integrity and Social responsibility".

NTP er en del av Avery Dennison konsernet, som med sine 26 000 ansatte er representert i over 50 land. For å bli nominert og vinne en slik pris må man gjøre en større innsats i lokalmiljøet og være med å støtte opp om miljøet hvor de ansatte bor. Avery Dennison har et sterkt fokus på samfunnsansvar, og denne prisen skal være en påskjønnelse for de som sikrer at konsernet gir tilbake til lokalmiljøet.

Tom Dyrdal, daglig leder NTP og Mitchell R. Butier - CEO Avery Dennison

Tom Dyrdal, daglig leder NTP og Mitchell R. Butier - CEO Avery Dennison

En av årsakene til at NTP ble nominert er arbeidet som er gjort i forbindelse med integrering av flyktninger, hvor man gjennom blant annet språkpraksis har hatt over 20 flyktninger i arbeid. Dette er en modell som i samarbeid med NAV og Luster kommune har gitt gode resultater og har ført til faste tilsetninger. 

En annen årsak er at NTP var en av tre bedrifter i Luster som tok initiativ til å etablere det første LOOP-samarbeidet. Dette er et samarbeid hvor tre virksomheter går sammen om å tilby arbeidstrening til tre unge som står utenfor arbeidslivet. Virksomhetene danner en sløyfe (et årshjul) der ungdommene rullerer fire måneder i hver av bedriftene – med løfte om ett år arbeidspraksis til sammen. I tillegg har NTP i mange år hatt fokus på tilrettelegging av arbeidsoppgaver og tilpasning.

Disse tiltakene kommer i tillegg til at NTP hele tiden jobber med høye krav til kvalitet og effektivitet for å vinne ordrer og kontrakter i Norge og resten av Europa. Bedriften er i dag ledende i verden når det gjelder innovasjon og teknologi, kombinasjonen av eksperter og ufaglærte gir et godt miljø for nye ideer og tanker. Ifølge daglig leder Tom Dyrdal så er dette arbeidsmiljøet en av hovedårsakene til bedriftens fremgang. "Våre tilsette gjer ein kjempejobb i det daglege for å etablere og oppretthalde dette miljøet. Det gjer at me kan ha 11 nasjonaliteter i arbeid med ein god miks av alder og kjønn. I tillegg kan me ta ekstra initiativ for at fleire skal få ein sjanse i arbeidslivet". 

Dyrdal understreker at prisen er til hele NTP. "Om ikkje alle var villige til å legge til rette så hadde våre tiltak feila. Eg er glad for å leie ei bedrift som har medarbeidarar med slike verdiar, og syns prisen er velfortjent."